Történelem

Története 5000 évvel ezel?tt kezd?dött, amikor az ottani emberek a tengerparti területeket birtokba véve halászattal foglalkoztak. Kés?bb északról fejlettebb, mez?gazdasági kultúrával is rendelkez? népek érkeztek, és asszimilálták az ott él?ket. Kr. e. 221-t?l kezd?dött szervezett irányítás, amikor az északi háborúkból gy?ztesen kikerül? Qin (Csin) dinasztia hatalomra lépésével megkezd?dött a korai császárkor, s a dinasztia fennhatósága alá csatolta a területet. Ett?l kezdve a mai Kína helyén egymást követ? birodalmak részeként m?ködött.Történelmi múzeum Hong Kongban (Flickr by Patrick Rasenberg)

Kína sokáig sikeresen elzárkózott Európa el?l, azonban az 1700-as években nyitott a nagy kereskedelmi társaságok (pl. a Brit Kelet-indiai Társaság) felé, szállítmányozási központok alakultak itt, majd b?szen kereskedni kezdett. Teát exportált, amiért cserébe a britek Indiában termelt ópiumot importáltak.
Miután túlzott mértékben megn?tt az importált ópium mennyisége, Kína az egészségügyi és gazdasági következményei miatt 1839 márciusában  betiltotta az importot, és megsemmisítette az ország területére becsempészett nagy mennyiség? kábítószert is. Néhány hónappal kés?bb ennek következményeként Anglia és Kína között kirobbant az els? ópiumháború. A háborút lezáró nankingi békeszerz?dés kimondta, hogy Hong Kong szigete a brit birodalom tulajdonába került, szabad kereskedelmi joggal a nagyobb kínai városok felé . Ezt követte a második ópiumháború, mely után a Kowloon (Jiu Long)-félsziget következett, majd az 1898-as második pekingi konvenció 99 évre a britek birtokába adta az ett?l északra fekv? úgynevezett Új területeket.

Hong Kong a gyarmatosítás hatására egy jelentéktelen területb?l katonai és kereskedelmi központtá n?tte ki magát, majd a világ egyik pénzügyi centrumává vált.
A terület kilencvenkilenc éves brit bérletének lejárta (1997) után újra  Kína fennhatósága alá került . A brit lobogót 1997. június 30-án vonták le, s másnap csatolták vissza a Kínai Népköztársasághoz. Hong Kong kormányzójává Tung Chee Hwa-t nevezte ki Peking által 1997-ben, aki számos vezetési hibája miatt 2005-ben lemondott. ?t követte kétéves megbízással Donald Tsang, akit 2007 márciusában öt évre újraválasztottak.

 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Hong Kong